Pomagamy żagańskim przedsiębiorcom

Burmistrz Andrzej Katarzyniec po uzgodnieniach z dyrektorem Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Żaganiu podjął decyzję o umorzeniu opłat z tytułu dzierżawy wszystkim przedsiębiorcom, którzy z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju zmuszeni zostali do zamknięcia lokali. Zwolnienie takie dotyczy przedsiębiorców dzierżawiących pomieszczenia będące w zasobach ZGM oraz dzierżawiących tereny pod stoiska handlowe na targowiskach miejskich i będzie przyznawane na indywidualny wniosek prowadzącego działalność. Umorzenie z opłaty z tytułu dzierżawy będzie przysługiwało przedsiębiorcom od 1 kwietnia 2020 roku na czas  przymusowego zamknięcia lokalu spowodowanego pandemią koronawirusa SARS-CoV-2.