Konferencja

Polsko-niemiecka konferencja dla przemysłu metalowego i elektromaszynowego

14 września w Gorzowie Wielkopolskim odbędzie się polsko-niemiecka konferencja pod roboczym tytułem „Nawiązanie współpracy transgranicznej w celu stworzenia platformy cyfrowej dla rozwoju zasobów ludzkich w przemyśle metalowym i elektromaszynowym”.

Program wydarzenia:

1) Cyfryzacja – wyzwania i nowe możliwości współpracy w Euroregionie w dziedzinie gospodarki i edukacji:
–     Wyzwania związane z nową alokacją (TESLA)
–     Green Steel – Doskonalenie zawodowe w dobie transformacji cyfrowej
–     Następny krok we współpracy – Przemysł 4. 0 potrzebuje kooperacji 4.0
2) Rozwój kompetencji przyszłości w przemyśle 4.0:
–      Kompetencje i zawody przyszłości w przemyśle 4.0 do roku 2030
–      Pilotaż narzędzia do benchmarkingu cyfrowego i zielonego
3) Open – EDU -BB cyfryzacja w kształceniu zawodowym w Brandenburgii:
–    OER Content w kształceniu zawodowym
–    Rozwój i wymiana treści i pomysłów
–    Współpraca w oparciu o platformy cyfrowe
4) Zarządzanie produkcją w warunkach dużej zmienności” – „Jak sztuczna inteligencja odpowiada na potrzeby
nowoczesnej fabryki w dobie wymagań stawianych przez Przemysł 4.0”
Partnerstwo SMART FACTORY 4.0 w ramach lubuskiej inteligentnej specjalizacji “Inteligentny przemysł”
Projekt „Generator innowacji dla Przemysłu 4.0”
Organizatorzy:
– Kompetenznetzwerk für Fachkräftesicherung Ostbrandenburg e.V.
– Lubuski Klaster Metalowy
Data i miejsce: Lubuskie Centrum Przedsiębiorczości, ul. Kosynierów Gdyńskich 108, Gorzów Wielkopolski, Sala konferencyjna (I piętro) w godz. 10:00 – 14:00
Rejestracja na wydarzenie: https://forms.gle/PpzzMraCRsZns3VG7
Organizatorzy zaplanowali tłumaczenie symultaniczne konferencji.