Pakiet pomocowy BGK dla przedsiębiorców

Bank Gospodarstwa Krajowego udostępnił materiały informacyjne o instrumentach wsparcia oferowanych przez BGK w ramach przeciwdziałania skutkom COVID-19. Znajdują się w nim informacje dotyczące gwarancji de minimis udzielanych z Krajowego Funduszu Gwarancyjnego, gwarancji dla średnich i dużych firm z Funduszu Gwarancji Płynnościowych, gwarancji Biznesmax, dopłat do oprocentowania kredytów bankowych, pożyczek unijnych, kredytu na innowacje technologiczne z POIR, pożyczek płynnościowych z POIR czy rozwiązań skierowanych do podmiotów ekonomii społecznej. Zachęcamy do zapoznania się z przesłanym materiałem.

 

Pakiet pomocy BGK w formacie pdf (stan na dzień 26.05.2020).