Otwarty webinar dotyczący reguł obowiązujących w handlu międzynarodowym

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach działań Enterprise Europe Network zaprasza przedsiębiorców z sektora MŚP na bezpłatne webinarium pt.: Reguły INCOTERMS 2020, które odbędzie się 22 października br.

Webinarium poprowadzi Paweł Terpiłowski – radca prawny, absolwent prawa na Uniwersytecie Łódzkim, obecnie zajmuje się doradztwem podatkowym w międzynarodowej grupie kapitałowej oraz prowadzi własna kancelarię prawną.

Reguły INCOTERMS zostały wprowadzone w 1936 r. w celu ujednolicenia reguł prowadzenia handlu pomiędzy krajami. Są powszechnie stosowane w handlu międzynarodowym i określają obowiązki oraz odpowiedzialność stron podczas międzynarodowych transakcji. Innymi słowy – określają podział wszystkich czynności, ryzyk i kosztów dotyczących transakcji pomiędzy sprzedającego i kupującego. INCOTERMS dzielą się na cztery główne grupy: E, F, C i D – każda z nich definiuje moment przejęcia odpowiedzialności za dostarczany towar przez kupującego, ułatwiając tym samym eksport dóbr. Znajomość reguł obowiązujących w międzynarodowym handlu może pomóc w ekspansji zagranicznej przedsiębiorstw, dlatego warto skorzystać z wiedzy eksperta i wziąć udział w bezpłatnym webinarium 22 października br. godz. 11:30 – 13:00. Webinarium dostępne będzie pod tym linkiem.