OPZL szuka firm zainteresowanych eksportem towarów do Chin

OPZL szuka firm zainteresowanych eksportem towarów i usług do Chin

Rząd Chińskiej Republiki Ludowej dostrzegając narastający problem nierównowagi w handlu z Polską i pragnąc wyjść naprzeciw polskim postulatom w tym zakresie, wystąpił do Rządu RP z propozycją podjęcia szeregu działań, których celem będzie nawiązanie i zacieśnienie relacji biznesowych pomiędzy przedsiębiorcami z obu państw.

Do udziału w tej inicjatywie są zaproszone wszystkie organizacje, których firmy-członkowie są zainteresowani eksportem swoich towarów i usług do Chin. W razie zainteresowania nawiązaniem kontaktów z firmami chińskimi przez lubuskie firmy lub w sytuacji, gdy przedsiębiorstwo już takie kontakty nawiązało, prosimy przedsiębiorców o informację mailową na ten temat na adres biuro@opzl.pl w terminie do 26 marca. Państwa odpowiedzi pozwolą zdecydować o nawiązaniu stałego kontaktu z chińskimi odpowiednikami organizacji pracodawców w celu wsparcia przedsiębiorców w prowadzeniu działalności eksportowej do Chin.

Po utworzeniu bazy danych izb/organizacji Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii podejmie wspólnie z chińskim Ministerstwem Handlu oraz polskimi i chińskimi placówkami dyplomatycznymi działania w celu stworzenia sieci kontaktów pomiędzy izbami/organizacjami branżowymi z Polski i Chin. W dalszym etapie przewidywane jest uzyskanie od przedsiębiorstw ofert eksportowych skrojonych pod rynek chiński celem przekazania stronie chińskiej z myślą o znalezieniu odbiorców i dystrybutorów w Chinach.

 

Podmiot odpowiedzialny:

Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej

Reja 6, 65-076 Zielona Góra

tel. +48 68 327 18 81, biuro@opzl.pl, www.opzl.pl