O godzinie 9.00 rusza nabór wniosków na Lubuskie Bony Wsparcia

Dziś (1 lipca) o godzinie 9.00 zostanie uruchomiony przez Organizację Pracodawców Ziemi Lubuskiej nabór wniosków w ramach Lubuskich Bonów Wsparcia. Już teraz można zarejestrować konto w Systemie Składania Wniosków Online.

Przypominamy, że celem projektu jest objęcie wsparciem lubuskich MŚP dotkniętych negatywnymi skutkami COVID-19 poprzez udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego w formie Bonów. Wsparcie finansowe zostanie przyznane przedsiębiorstwom w celu poprawienia ich płynności finansowanej w związku negatywnymi czynnikami na rynku, w tym zakłóceniem łańcucha dostaw, obniżeniem popytu konsumpcyjnego czy ograniczeniem planów inwestycyjnych. Planowane jest udzielenie 95 bonów dla lubuskich firm na łagodzenie skutków pandemii COVID-19. Bon będzie udzielany przedsiębiorcom na cele obrotowe i/lub inwestycyjne. Możliwe do pozyskania kwoty dofinansowania wynoszą odpowiednio:

  • dla samozatrudnionych (jednoosobowa działalność gospodarcza osoby fizycznej) minimalna wartość bonu to 10 000,00 zł, a maksymalna 50 000,00 zł.
  • dla mikroprzedsiębiorcy minimalna wartość bonu to 30 000,00 zł, a maksymalna 120 000,00 zł.
  • dla małego przedsiębiorcy minimalna wartość bonu wyniesie 50 000,00 zł, a maksymalna 200 000,00 zł.
  • dla średniego przedsiębiorcy wartość bonu wyniesie od 50 000,00 do 200 000,00 zł.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 1 „Gospodarka i innowacje”, Działanie 1.2 „Rozwój przedsiębiorczości”, Typ projektu IV „Lubuskie Bony Wsparcia Przedsiębiorców – projekt grantowy i jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.