Nowa firma

Nowy Start, czyli szansa na powrót do biznesu

„Nowy Start” –15 mln zł na pomoc przedsiębiorcom, którzy chcą powrócić do biznesu

O wsparcie z funduszy unijnych mogą wnioskować MŚP, które ponownie rozpoczęły działalność gospodarczą. Celem jest dostosowanie ich modelu biznesowego do zmieniających się warunków rynkowych i konkurencji. Budżet na „Nowy Start finansowany jest z Programu Wiedza Edukacja Rozwój. Nabór trwa do 31maja 2023 r. W „Nowym Starcie” mogą wziąć udział przedsiębiorcy, którzy zaprzestali prowadzenia działalności gospodarczej w ciągu 24 miesięcy i ponownie podjęli się prowadzenia firmy w okresie 6 miesięcy, przed dniem przystąpienia do projektu. Program pozwala na skorzystanie z indywidualnie dobranych szkoleń i warsztatów oraz z doradztwa poszkoleniowego prowadzonego przez ekspertów. Celem działania jest zwiększenie posiadanych i nabycie nowych kompetencji w zakresie zarządzania i umiejętności prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Właściciele firm mogą przeanalizować swoją sytuację z ekspertem oraz skorzystać z wiedzy i doświadczeń innych. 5 operatorów w „Nowym Starcie”. Aktualnie nabór jest prowadzony łącznie przez 5 Beneficjentów wyłonionych przez PARP we wcześniejszym naborze.

Przedsiębiorcy mają możliwość wyboru jednego z pięciu projektów:

  • „Profesjonalny start”, realizowany przez EURO CAPITAL Doradztwo Gospodarcze –nabór trwa do 31 grudnia2021r.
  • „Akademia pozytywnej zmiany”, realizowany przez POLBI Sp. z. o.o.–nabór trwa do 31 grudnia2022 r.
  • „Ster na cel”, realizowany przez AVSI POLSKA–nabór trwa do 30 listopada 2022 r.
  • „Drugi start –pewny sukces” , realizowany przez Centrum Doradztwa Finansowego–nabór trwa do 31maja2023 r.
  • „restart zmiany, które budują”, realizowany przez Fundację Przedsiębiorczości Kobiet – nabór trwa do 30 maja 2023 r.

W ofercie Beneficjentów wszyscy przedsiębiorcy MŚP znajdą coś dla siebie, skrojonego dokładnie pod własne potrzeby.

Możliwość profesjonalnego wsparcia, przeanalizowania swojej sytuacji z ekspertem czy skorzystania z wiedzy i doświadczeń innych motywuje i pozwala uwierzyć w siebie przy kolejnych projektach biznesowych.

Projekty Beneficjentów cieszą się powodzeniem. W programie wzięły lub biorą już udział firmy województw: podkarpackiego, śląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, łódzkiego, zachodniopomorskiego, mazowieckiego czy wielkopolskiego – mówi Sylwia Staniszewska z Departamentu Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach w PARP. Zgłoszenia do projektów szkoleniowych przyjmują bezpośrednio Beneficjenci, odpowiedzialni za dany projekt. Szczegółowe informacje oraz kontakt do Beneficjentów znajdują się na stronie internetowej programu „Nowy Start”.

Loga