LUBUSKIE BONY WSPARCIA CORAZ BLIŻEJ

Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej jest operatorem projektu Lubuskie Bony Wsparcia. Celem OPZL jest udzielenie 95 bonów dla lubuskich firm na łagodzenie skutków pandemii COVID-19. Wsparcie finansowe w formie dotacji zostanie przyznane przedsiębiorstwom w celu poprawienia ich płynności finansowanej w związku negatywnymi czynnikami występującymi na rynku, w tym zakłóceniem łańcucha dostaw, obniżeniem popytu konsumpcyjnego czy ograniczeniem planów inwestycyjnych.

Lubuskie Bony Wsparcia przeznaczone są dla osób samozatrudnionych, mikro, małych i średnich przedsiębiorców, którzy dotknięci zostali kryzysem. Bon będzie udzielany przedsiębiorcom na cele obrotowe i/lub inwestycyjne. Do udzielenia bonu zakwalifikują się tylko te wnioski złożone przez MŚP, które spełnią wszystkie kryteria dopuszczające i uzyskają powyżej 50% maksymalnej możliwej do zdobycia liczby punktów wg. określonych kryteriów. Procedury udzielania grantów oraz Kryteria wyboru, którymi będą kierować się eksperci podczas oceny wniosków dostępne są na stronie OPZL Lubuskie Bony Wsparcia.

W zakładce Aktualności dostępne są materiały audiowizualne, w których szczegóły projektu omawiają: Łukasz Rut – koordynator projektu Lubuskie Bony Wsparcia, Marcin Jabłoński – Członek Zarządu Województwa Lubuskiego, Janusz Jasiński – przewodniczący Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej, Jerzy Korolewicz – prezes Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej oraz Joanna Zielińska – dyrektor biura OPZL.

Zachęcamy przedsiębiorców do śledzenia strony internetowej operatora projektu grantowego oraz do zapoznania się z materiałami informacyjnymi przed ogłoszeniem konkursu. Termin rozpoczęcia naboru wniosków planowany jest na przełom czerwca i lipca br.

Możliwe do uzyskania kwoty dofinansowania:

 • Samozatrudnieni (jednoosobowa działalność gospodarcza osoby fizycznej).
  Minimalna wartość bonu: 10 000,00 zł. Maksymalna wartość bonu: 50 000,00 zł.
 • Mikro przedsiębiorcy Minimalna wartość bonu: 30 000,00 zł.
  Maksymalna wartość bonu: 120 000,00 zł.
 • Mali przedsiębiorcy Minimalna wartość bonu: 50 000,00 zł.
  Maksymalna wartość bonu: 200 000,00 zł.
 • Średni przedsiębiorcy Minimalna wartość bonu: 50 000,00 zł.
  Maksymalna wartość bonu: 200 000,00 zł.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 1 „Gospodarka i innowacje”, Działanie 1.2 „Rozwój przedsiębiorczości”, Typ projektu IV „Lubuskie Bony Wsparcia Przedsiębiorców – projekt grantowy”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Kontakt z konsultantami z ramienia Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej:

BEATA PRZYBYLSKA
+48 884 782 630
b.przybylska@opzl.pl

JOANNA MAŁECKA
+48 697 712 733
j.malecka@opzl.pl