Kwalifikator MŚP

Kwalifikator MŚP określi status przedsiębiorstwa

Aby móc pozyskać dofinansowanie na rozwijanie działalności, przedsiębiorca często jest zobligowany do określenia statusu prowadzonej firmy w zakresie przynależności do kategorii mikro-, małych, średnich czy dużych przedsiębiorstw. Nie zawsze jest to proste zadanie, dlatego w ramach działań Centrum Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw (CRMŚP) przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości przygotowane zostało specjalne narzędzie pomocnicze – Kwalifikator MŚP. W celu skorzystania z Kwalifikatora należy przygotować informacje dotyczące prowadzonej działalności, w tym liczby zatrudnionych pracowników, rocznej sumy bilansowej (w euro), rocznego obrotu (w euro) czy posiadanych udziałach w innych firmach. Prawidłowa kwalifikacja przedsiębiorstwa jest niezwykle istotna, ponieważ status MŚP umożliwia ubieganie się o środki zewnętrzne na preferencyjnych warunkach.

Skorzystanie z narzędzia możliwe jest na stronie kwalifikator.parp.gov.pl.