Logo Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Konkurs „Przemysł 4.0” – 20 mln zł na transformację firm

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs, w którym przedsiębiorstwa prowadzące działalność produkcyjną mogą uzyskać grant w wysokości do 800 tys. zł. O grant w ramach naboru mogą ubiegać się wyłącznie mali lub średni (z wyłączeniem mikro) przedsiębiorcy prowadzący działalność produkcyjną, oferujący swoje wyroby na sprzedaż, prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru, oraz przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym trwającym 12 miesięcy, w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym złożyli wniosek osiągnęli przychody ze sprzedaży nie mniejsze niż 2 miliony złotych. Podstawą wzięcia udziału w konkursie jest posiadanie „mapy drogowej”, czyli planu wdrożenia zmian w przedsiębiorstwie w zakresie cyfryzacji, automatyzacji i robotyzacji.

Dofinansowanie może być przeznaczone na:

  • usługę polegającą na opracowaniu mapy drogowej
  • usługi doradcze związane z wdrożeniem mapy drogowej
  • zakup maszyn i urządzeń koniecznych do wdrożenia wybranego obszaru transformacji
  • zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej

W ramach projektu mogą być dofinansowane zakupy związane z następującymi technologiami, stanowiącymi warstwę bazową dla planowanych przemian:

1) Big Data oraz działania związane z analizą danych;

2) Roboty przemysłowe;

3) Przemysłowy Internet rzeczy;

4) Integracja technologii informatycznych i operacyjnych (IT/OT) i tworzenie systemów cyber-fizycznych (CPS);

5) Cyberbezpieczeństwo;

6) Chmura obliczeniowa;

7) Wirtualna i rozszerzona rzeczywistość;

8) Sztuczna inteligencja;

9) Blockchain;

10) Druk addytywny (druk 3D).

 

Wnioski będzie można składać od 28 kwietnia do 30 czerwca 2021 r. Program jest finansowany ze środków unijnych z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

 

Szczegółowe informacje na temat konkursu dostępne są na stronie PARP.