pracownicy

Konkurs „Najlepsze programy rozwoju inicjatyw pracowniczych”

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Poddziałanie 2.4.1 „Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB” ogłasza konkurs na programy rozwoju inicjatyw pracowniczych. Jego celem jest popularyzacja w polskich przedsiębiorstwach idei systematycznego włączania pracowników w działania rozwojowe i innowacyjne w firmie. W konkursie mogą wziąć udział mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terytorium Polski.

Konkurs organizowany jest dla dwóch typów projektów:

  • Programy rozwoju inicjatyw pracowniczych (dla przedsiębiorców zatrudniających mniej niż 50 pracowników, od 50 do 249 pracowników oraz od 250 pracowników)
  • Rozwiązania ICT wspierające programy rozwoju inicjatyw pracowniczych (dla startupów oraz dla przedsiębiorców funkcjonujących na rynku dłużej niż 3 lata).

Programy i rozwiązania zgłaszane do konkursu powinny się przyczyniać do:

a) rozwoju kultury organizacyjnej (zdemokratyzowanej, nastawionej na innowacje i dzielenie się wiedzą),

b) utrzymania zaangażowanego zespołu ludzi, także w czasie pandemii COVID-19,

c) rozwoju kompetencji pracowniczych,

d) wsparcia zarządzania różnorodnością,

e) rozwijania firmy odpornej na kryzysy (zwiększenia elastyczności biznesowej przedsiębiorstwa, dywersyfikacji działalności),

f) usprawnień w działalności firmy, podnoszenia jakości oferowanych produktów/usług, tworzenia nowych produktów/usług, zwiększania efektywności, rozwoju firmy.

Zgłoszenia będą przyjmowane od 31 sierpnia do 21 września 2021 r. Do konkursu można zgłaszać aktualnie realizowane przedsięwzięcia – programy rozwoju inicjatyw pracowniczych, które zachęcają pracowników do dzielenia się pomysłami na usprawnienia lub dotyczą całkowicie nowych rozwiązań. Programy powinny działać od co najmniej 6 miesięcy, posiadać regulamin bądź inny dokument regulujący zasady jego funkcjonowania i przynosić wymierne efekty w przedsiębiorstwie.

Na uczestników konkursu czekają atrakcyjne nagrody. Nagrody finansowe za swoje projekty może otrzymać maksymalnie 50 firm – uczestników konkursu. W każdej z 5 podkategorii konkursu wyłonionych zostanie maksymalnie 10 laureatów, w tym 1 nagroda główna oraz 9 wyróżnień. Łącznie przyznanych zostać może: 5 nagród głównych – każda o wartości 20 tys. zł oraz 45 wyróżnień – każde o wartości 10 tys. zł.

Wnioski konkursowe oraz instrukcje ich wypełniania dostępne są na stronie PARP.