Wsparcie w biznesie

Konkurs Biznes Wrażliwy Społecznie

Fundacja na rzecz Collegium Polonicum ogłosiła konkurs „Biznes Wrażliwy Społecznie” edycja 2021, którego celem jest zaprezentowanie dobrych praktyk firm z województwa lubuskiego, które realizują inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, w tym współpracują z podmiotami ekonomii społecznej (fundacjami, stowarzyszenia, spółdzielniami socjalnymi) tworząc WSPÓLNĄ WARTOŚĆ. W konkursie mogą wziąć udział: mikro-, mali, średni i duzi przedsiębiorcy funkcjonujący (mający miejsce siedziby lub działalności) na terenie województwa lubuskiego, którzy realizują dobre praktyki w obszarze zaangażowania społecznego i rozwoju społeczności lokalnej. Do tej pory odbyły się już cztery edycje konkursu, w ramach których łącznie wpłynęło 120 zgłoszeń.

 

Udział w konkursie jest całkowicie bezpłatny i dobrowolny. Nabór formularzy konkursowych trwa od 17.06.2021 r. do 10.09.2021 r. Całość zwieńczy Gala finałowa, w trakcie której nastąpi uroczyste ogłoszenie zwycięzców.

 

Formularze zgłoszeniowe oraz szczegółowe informacje na temat konkursu dostępne są na stronie Collegium Polonicum.