Kompleksowy program komunikacji w Żarsko – Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym

Projekt pn. Kompleksowy program komunikacji w Żarsko – Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Oś Priorytetowa 3 – Gospodarka niskoemisyjna,

Działanie: 3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach,

Poddziałanie 3.3.1 Ograniczenie niskiej emisji w miastach – projekty realizowane poza formułą ZIT.

 

Umowa o dofinansowanie nr RPLB.03.03.01-08-0009/16-00 z dnia 01 sierpnia 2017 r.

 

Koszty projektu:

 

Projekt ogółem

Koszty ogółem Dofinansowanie Udział własny
5 625 169,21 PLN 3 059 412,22 PLN 2 565 756,99 PLN

 

 

Projekt polega na zaprojektowaniu, wykonaniu, dostawie i montażu systemu informacji pasażerskiej oraz zarządzania flotą pojazdów transportu publicznego funkcjonującego na terenie Żarsko – Żagańskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Projekt umożliwia zbieranie informacji o pojazdach transportu publicznego, przetwarzanie i dystrybucję informacji pasażerskiej w czasie rzeczywistym.

Projekt obejmuje także wykonanie, dostawę i montaż na terenie ŻŻOF w lokalizacjach wskazanych przez Beneficjenta elementów systemu dynamicznej informacji przystankowej w tym: 18 tablic informacyjnych LED.

Informacja dla pasażerów będzie zawierać:

 • informacje o rozkładzie jazdy,
 • najbliższe odjazdy w czasie rzeczywistym,
 • wiadomości i ogłoszenia.

W ramach projektu będą realizowane także zadania polegające na:

– montażu wiat komunikacyjnych – 80 szt. i wiat rowerowych – 30 szt.,

– budowa Centrum Przesiadkowego w Żarach.

Cele projektu:

 • ograniczenie intensywności ruchu drogowego,
 • poprawa jakości usług i atrakcyjności komunikacji publicznej,
 • ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery,
 • zwiększenie różnorodności form transportu publicznego,
 • lepsza integracja środków transportu.

 

Ponadto projekt obejmuje przeprowadzenie działań promocyjnych projektu. Na zakres kampanii promocyjnej składają się:

 • zaprojektowanie i druk mapy obszaru Żarsko – Żagańskiego Obszaru Funkcjonalnego,
 • montaż tablic pamiątkowych,
 • przygotowanie fotorelacji z realizowanego projektu,
 • przygotowanie spotów reklamowych i wideorelacji dot. przebiegu realizacji projektu.

 

Okres realizacji: od III kw. 2017 r. do II kw. 2018 r .

Projekt realizowany w ramach Kontraktu Lubuskiego.

Podmioty projektu: Gmina Żary o statusie miejskim, Gmina Żary, Gmina Żagań o statusie miejskim, Gmina Żagań.

Grupy docelowe: mieszkańcy gmin ŻŻOF.

Produkt:

liczba wybudowanych obiektów „Bike§Ride” – 33 szt.,

liczba stanowisk postojowych w wybudowanych obiektach  „Bike§Ride” – 207 szt.,

liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych – 1 szt.,

liczba zainstalowanych inteligentnych systemów transportowych – 1 szt.

Rezultat: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 413,59 ton równoważnika CO2/rok, wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach – 2 EPC.

Projekt jest kluczowy dla ochrony środowiska.