To już ostatni dzwonek, by pozyskać środki na szkolenia i wsparcie doradcze

18 grudnia operatorzy projektu realizowanego w ramach Działania 2.21 POWER organizują spotkanie informacyjne, skierowane do podmiotów gospodarczych pragnących podnieść kompetencje pracowników w obszarach tematycznych rekomendowanych w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom koronawirusa. Udział w projekcie pozwala uzyskać dofinansowanie na wsparcie szkoleniowo-doradcze w zakresie zwalczania skutków pandemii COVID-19. Wsparcie skierowane jest do właścicieli i pracowników przedsiębiorstw z siedzibą na terenie Polski z poniższych sektorów:

Wsparcie jest udzielane w formie zaliczkowo-refundacyjnej poniesionych przez przedsiębiorcę kosztów wybranego wsparcia udzielonego jako pomoc de minimis/pomoc publiczna. Wymagany wkład własny przedsiębiorcy wynosi nie mniej niż 20% wartości netto usługi rozwojowej. Szczegóły dotyczące projektu dostępne są na plakacie pod tym linkiem.

Spotkanie odbędzie się 18 grudnia 2020 r. Rozpoczęcie planowane jest na godz. 10.00  i potrwa do godziny 11:00, będzie prowadzone z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams – link do spotkania.

 

Program spotkania:

10.00 – 11.00

Część I – informacje ogólne o procesie Rekrutacji- „krok po kroku”

Część II – Prezentacja wzorów – załączników od 1 do 6 oraz 11

Część III– Prezentacja najczęściej zadawanych pytań przez MŚP w procesie Rekrutacji

Po każdej części będzie możliwa sesja pytań.

 

Spotkanie prowadzić będzie ZESPÓŁ PROJEKTU – Przedstawiciele Operatorów.

 

Zaproszenie skierowane jest do przedsiębiorstw zainteresowanych udziałem w projekcie MŚP – z sektorów:

  1. wodno-ściekowego i rekultywacji
  2. handlu
  3. zdrowia
  4. odzysku
  5. żywności wysokiej jakości
  6. komunikacji marketingowej
  7. IT

 

Materiał nadesłany przez Zespół Projektowy