Informatory dotyczące Tarczy Antykryzysowej

Na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Wortalu Publicznych Służb Zatrudnienia dostępne są informatory dotyczące korzystania z instrumentów wsparcia zawartych w rządowej Tarczy Antykryzysowej:

 1. Dofinansowanie do wynagrodzeń
 • wsparcie dla przedsiębiorców na ochronę miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 • schemat uzyskania przez pracodawcę pomocy na rzecz ochrony miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w związku z wystąpieniem COVID-19,
 • dofinansowanie do wynagrodzenia ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w okresie przestoju ekonomicznego,
 • dofinansowanie do wynagrodzenia ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w okresie obniżonego wymiaru czasu pracy.

2. Pożyczki dla mikroprzedsiębiorców

 • instrukcja udzielania pożyczki,
 • zasady udzielania pożyczki,
 • umowa pożyczki,
 • wniosek o pożyczkę.

3. Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych

 • zasady dofinansowania,
 • umowa,
 • kalkulator spadku obrotów.

4. Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców

 • zasady dofinansowania,
 • umowa z załącznikami,
 • kalkulator spadku obrotów gospodarczych.