wygrana

Gospodarcza Nagroda Marszałka Województwa Lubuskiego 2021

Bank Gospodarstwa Krajowego zaprasza do udziału w konkursie pn. Gospodarcza Nagroda Marszałka Województwa Lubuskiego 2021. Jest to konkurs organizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego  adresowany do firm sektora MMŚP, dużych przedsiębiorstw, spółek komunalnych, jednostek ochrony zdrowia oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Celem Konkursu jest wyróżnienie i promocja innowacyjnych firm, produktów, technologii oraz usług, a także innych nowoczesnych rozwiązań mogących mieć wpływ na przyspieszenie rozwoju społeczno-gospodarczego województwa lubuskiego.

 

W Konkursie przyznawane są nagrody i wyróżnienia w następujących kategoriach:

 1. Innowacyjne Mikro Przedsiębiorstwo,
 2. Innowacyjne Małe Przedsiębiorstwo,
 3. Innowacyjne Średnie Przedsiębiorstwo,
 4. Innowacyjne Duże Przedsiębiorstwo

oraz wyróżnienia w następujących kategoriach:

 1. Innowacyjne Jednostki Samorządu Terytorialnego (JST),
 2. Innowacyjne Jednostki Ochrony Zdrowia,
 3. Innowacyjna Spółka Komunalna.

 

Przewidziane są nagrody w formie okolicznościowych statuetek oraz voucherów, w tym:

 • trzech najlepszych Laureatów w każdej z czterech kategorii przedsiębiorców Konkursu otrzymuje okolicznościową statuetkę,
 • czterech laureatów-zwycięzców w każdej z 4 kategorii przedsiębiorców otrzymują dodatkowo vouchery o wartości 5000 złotych każdy, na zrealizowanie kampanii promocyjno-wizerunkowej swojej firmy lub kampanii reklamowej innowacyjnego produktu i / lub usługi. Fundatorem Voucherów jest Bank Gospodarstwa Krajowego, BGK Region Lubuski,
 • pierwsze miejsca w kategorii JST, podmioty ochrony zdrowia oraz spółki komunalne jako Wyróżnieni otrzymają okolicznościową statuetkę.

 

Uczestnicy Konkursu w poszczególnych kategoriach winni spełniać następujące warunki:

 1. stosować nowoczesne technologie produkcji oraz metody zarządzania i marketingu zapewniające sukces rynkowy,
 2. posiadać dobrą sytuację finansową,
 3. inwestować w rozwój prowadzonego podmiotu oraz generować innowacje,
 4. stwarzać dobre warunki pracy i płacy pracownikom oraz działać na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników,
 5. prowadzić działalność w okresie ostatnich 3 lat w Województwie Lubuskim.

 

Udział w Konkursie jest bezpłatny. Formularz zgłoszeniowy oraz Regulamin konkursu dostępny jest na stronie lubuskie.pl.