FUNDUSZE NORWESKIE DLA MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje o rozpoczęciu naboru wniosków w programie finansowanym ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Małe i średnie firmy oraz mikroprzedsiębiorstwa, które prowadzą działalność w Polsce, mogą otrzymać nawet 2 mln euro na opracowanie i wdrożenie innowacyjnych procesów, produktów lub technologii. Wnioski będą przyjmowane od 7 stycznia do 31 marca 2020 r.

UWAGA! Termin przyjmowania wniosków zostaje przedłużony do 14 maja 2020 r. w związku z epidemią koronawirusa. Szczegółowe informacje dostępne są tutaj.

Celem programu jest rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności oraz zrównoważony rozwój polskich przedsiębiorstw, a także wzmocnienie współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami z Polski oraz przedsiębiorstwami, jednostkami badawczymi i innymi podmiotami z Norwegii. W wyniku realizacji programu ma nastąpić poprawa produktywności i działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, jak również zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko.

O wsparcie finansowe będzie można starać się w trzech obszarach:

 – technologie przyjazne środowisku – projekty dotyczące wdrożenia innowacji, które przyczynią się jednocześnie do rozwoju firm i ograniczenia ich negatywnego wpływu na środowisko (działalności własnej lub produktów, które firma wprowadzi na rynek);

 – innowacje w obszarze wód morskich i śródlądowych – projekty w zakresie innowacyjnych procesów lub produktów dotyczących wód morskich lub śródlądowych oraz wybrzeża (także w zakresie poprawy stanu środowiska);

 – technologie poprawiające jakość życia  – projekty dotyczące tworzenia, rozwoju i wprowadzenia na rynek produktów ułatwiających funkcjonowanie osób z ograniczeniami funkcjonalnymi (w szczególności osób starszych).

Maksymalna wysokość dofinansowania wynosi do 70 proc. kosztów kwalifikowanych projektu (maks. 2 mln euro).

W programie przewidziano dodatkową pulę środków na realizację projektów z w/w obszarów dla kobiet („Schemat małych grantów dla przedsiębiorczych kobiet”). Mogą starać się o nie firmy, których właścicielkami są kobiety lub takie firmy, w których kobieta jest co najmniej współwłaścicielką i bierze udział w procesie decyzyjnym w przedsiębiorstwie. Przedsiębiorcze kobiety mogą otrzymać na innowacyjne projekty nawet 200 tys. euro (maks. 85 proc. kosztów kwalifikowanych).

Prowadzone są spotkania informacyjne dotyczące możliwości otrzymania dofinansowania na opracowanie i wdrożenie innowacyjnych technologii, rozwiązań, procesów, produktów i usług. Harmonogram spotkań dostępny jest pod tym linkiem.

Poradnik dotyczący funduszy na rozwój przedsiębiorczości i innowacji znajduje się tutaj.