LABOR MARKET

INFORMACJE DOTYCZĄCE ŻAGAŃSKIEGO RYNKU PRACY

CHARAKTERYSTYKA LOKALNEGO RYNKU PRACY

Rynek pracy Żagań nie jest ściśle związany z granicami administracyjnymi miasta. Z uwagi na bliskość leżących w promieniu kilku kilometrów miast oraz nakładającej się na to dobrze rozwinietej komunikacji publicznej oraz sieci dróg, lokalny pracy rozszerza się do blisko 50, a nawet 70 km od miejsca lokalizacji potencjalnej inwestycji.

Powiat żagański leży w niewielkiej odlagłości od drogi A-18 oraz drogi ekspresowe S3. Miasto przecina linia kolejowej Berlin- Wrocław oraz droga krajowa nr 12. – Zobacz więcej.

Rozpatrując potencjał żagańskiego rynku pracy należy spojrzeć z perspaktywy powiatu żagańskiego oraz ościennego powiatu żarskiego.  Łącznie w obu powiatach mieszka blisko 180 tys. osób, a bezrobocia kształtuje się na na poziomie 8,2%. W najbliższym otoczeniu miasta tj. w promieniu 30 km zamieszkuje  około 130 tys. osób

Szacując koszty dodatkowe związane z dojazdem do pracy oraz wielkość ewentualnych płac, które na lokalnym rynku pracy funkcjonują należy przyjąć, że realny rynek pracy dla pracowników o płacy przeciętnej rozszerza się do ok. 30 km od miasta. Rozszerzony rynek pracy, do ok. 50 km od Żagania jest interesujący dla pracowników zarabiających więcej niż przeciętna płaca lokalna. Dotyczy to głównie specjalistów, których na rynku lokalnym czasami trudno osiągnąć.

Pobliskim dużym ośrodkiem miejskim jest Zielona Góra, która jest miastem wojewódzkim i uniwersyteckim, a co za tym idzie posiadającym duża liczbę osób o wysokich kwalifikacjach. Analizując szerzej pod uwagę należy wziść również zróżnicowany przemysł lokalny stwarzający szansę do pozyskania na zasadach rynkowych, odpowiednich fachowców z firm już funkcjonujących.

KSZTAŁCENIE NA OBSZARZE ŻAGANIA I ŻAR

Kolejnym czynnikiem kształtującym loklany rynek pracy jest obszar edukacji. W powiecie żagańskim oraz żarskim funkcjonuje wele szkół zawodowych, technicznych oraz licealnych. Poniższa tabela prezentuje szkoły wraz z zawodami jakie uzyskuja ich absolwenci po zakończeniu edukacji.

PowiatNazwa szkołyZawody
ŻagańskiZespół Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu ul. Pomorska 7, 68-100 Żagań tel/fax (068) 4787680Technikum, Technikum mechatroniczne,Technikum organizacji reklamy, Technikum teleinformatyczne,Technikum mechaniczne,Technikum ekonomiczne, Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Liceum ogólnokształcące
ŻagańskiZespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Iłowej ul. Pałacowa 1, 68 - 120 Iłowa tel.(068) 3774314Technikum informatyczne, Technikum żywienia i usług gastronomicznych, Technikum hotelarskie, Technikum ekonomiczne
ŻagańskiZespół Szkół Ogólnokształcących w ŻaganiuLiceum ogólnokształcące
ŻagańskiZespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żaganiu ul. Gimnazjalna 13, 68 - 100 Żagań tel.(068) 3772456, fax (068) 3773391Liceum Ogólnokształcącym - klasa Wojskowa, Liceum Ogólnokształcącym - klasa Bezpieczeństwo Publiczne (kasa policyjno-pożarnicza) , Liceum Ogólnokształcącym - klasa Ratownictwo Przedmedyczne, Technik logistyk , Technik Logistyk z innowacją , Technik Obsługi Turystycznej, Technik hotelarstwa, Technik Inżynierii Środowiska i Mlioracji ,
ŻagańskiZespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Szprotawie ul. Niepodległości 7, 67 - 300 Szprotawa tel.(068) 3762566, fax (068) 3764594
ŻagańskiZespół Szkół Zawodowych w Szprotawie ul. Koszarowa 10, 67 - 300 Szprotawa tel.(068) 3762411, fax (068) 3763028
ŻarskiZespół Szkół Ogólnokształcących I Technicznych ul. Zielonogórska 23, 68-200 Żary tel./fax 68 374-25-75Liceum Ogólnokształcące - opiekuńczo – medyczny , Liceum Ogólnokształcące - rehabilitacyjno – rekreacyjny, Technik Hotelarstwa, Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych, Technik Obsługi, Technik Kelner, Technik Architektury Krajobrazu, Technik Usług Fryzjerskich
ŻarskiZespół Szkół Samochodowych ul. 9 Maja 9 68-200 Żary tel. 68 363-29-50 fax 68 363-29-54 www.zss.zary.com.pl zss.zary@neostrada.plTechnikum: Technik mechanik, Technik elektryk, Technik pojazdów samochodowych, Technik logistyk Zasadnicza Szkoła Zawodowa: Mechanik pojazdów samochodowych, Elektromechanik pojazdów samochodowych Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych
ŻarskiZespół Szkół Ogólnokształcących ul. Podwale 16 68-200 Żary tel./fax 68 374-36-76 www.lo.zary.pl szkola@lo.zary.plLiceum Ogólnokształcące
ŻarskiZespół Szkół Ekonomicznych ul. Długosza 23 68-200 Żary tel. 68 363-25-20 fax 68 374-23-67 www.zse.zary.pl; zse.zary@wp.plTechnikum: - technik ekonomista, technik informatyk. Liceum Ogólnokształcące.
ŻarskiZespół Szkół Budowlanych ul. Górnośląska 2 68-200 Żary tel./fax 68 363-47-02 www.zsb.zary.pl zsbzary@poczta.onet.plTechnikum:technik budownictwa, technik informatyk, technik geodeta, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Zasadnicza Szkoła Zawodowa: murarz – tynkarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, wielozawodowa (w zawodach : fryzjer; sprzedawca; dekarz; kucharz; lakiernik; mechanik pojazdów samochodowych; cukiernik; piekarz; wędliniarz; stolarz i inne wg. potrzeb )
ŻarskiSpołeczne Liceum Ogólnokształcące ul. 11 Listopada 33 68-200 Żary tel. 68 363-69-39 www.slo.zary.pl szkola@slo.zary.plLiceum Ogólnokształcące.

PRZECIĘTNE WYNAGRODZENIE ORAZ STAN ZATRUDNIENIA

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie żagańskim wynosi ok. 80% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu żagańskiego 7 856 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 4 666 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy – tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -3 190.

21,3% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu żagańskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 27,4% w przemyśle i budownictwie, a 15,5% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 15,5% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).