PERKS

PODEJMUJĄC DZIAŁALNOŚĆ W ŻAGAŃSKIEJ STREFIE GOSPODARCZEJ ZYSKUJESZ

PROFITY DLA INWESTORÓW

Przedsiębiorca podejmujący działalność gospodarczą na terenie Żagańskiej Strefy Gospodarczej jest uprawniony do korzystania z pomocy w postaci zwolnienia podatkowego w podatku z dwóch tytułów:

 • poniesionych nakładów inwestycyjnych
 • lub tworzenia nowych miejsc pracy.

Mały przedsiębiorca podejmujący działalność gospodarczą na terenie ŻSG może skorzystać ze zwolnienia z podatku wysokości XX% poniesionych nakładów inwestycyjnych lub XX% dwuletnich kosztów pracy. Średni przedsiębiorca podejmujący działalność gospodarczą na terenie ŻSG może skorzystać ze zwolnienia z podatkuw wysokości XX% poniesionych nakładów inwestycyjnych lub XX% dwuletnich kosztów pracy. Duży przedsiębiorca podejmujący działalność gospodarczą na terenie ŻSG może skorzystać natomiast ze zwolnienia z podatku wysokości XX% poniesionych nakładów inwestycyjnych lub XX% dwuletnich kosztów pracy.

 

MIASTO ŻAGAŃ OFERUJE PONAD TO WSPARCIE DLA INWESTORÓW LOKUJĄCYCH INWESTYCJE W NASTĘPUJĄCYM ZAKRESIE:

 • udzielania wszelkich informacji na temat terenów inwestycyjnych w Żaganiu
 • możliwości skorzystania z ulg w podatkach od nieruchomości nawet do 10 lat (wysokość ulg uzależniona od liczby zatrudnionych pracowników)
 • organizacji wizyt inwestora w mieście, w tym spotkań z burmistrzem i przedstawicielami innych urzędów w Żaganiu,
 • pomoc w nawiązaniu kontaktów z firmami, organizacjami w Żaganiu – agencjami rekrutacyjnymi, agencjami nieruchomości, uczelniami, developerami itd.

Indywidualna obsługa kluczowych projektów, wyznaczenie tzw. “pilota inwestycyjnego” – pracownika oddelegowanego do obsługi danego projektu inwestycyjnego, pomoc w trakcie całego procesu przygotowania i realizacji inwestycji. W przypadku inwestycji polegającej na budowie nowych obiektów – pomoc w wyborze lokalizacji inwestycji na terenie miasta, pomoc w przeprowadzeniu procedury uzyskania decyzji administracyjnych wymaganych w procesie budowlanym.

WSPARCIE W ZAKRESIE POSZUKIWANIA PRACOWNIKÓW:

 • pomoc w nawiązaniu kontaktów z uczelniami i biurami karier, prowadzonymi przez uczelnie,
 • wsparcie współpracy inwestora ze szkołami, np. stworzenie lub dostosowanie programów zajęć do potrzeb inwestora,
 • pomoc Powiatowego Urzędu Pracy.
 • wsparcie inwestora w znalezieniu odpowiedniej powierzchni biurowej. Oferta wynajmu wyposażonego biura na preferencyjnych warunkach w Inkubatorze Przedsiębiorczości na czas przeprowadzenia inwestycji.
 • dostosowanie komunikacji miejskiej do przewozu pracowników
 • pomoc Żagańskiej Agencji Rozwoju Lokalnego
 • współpraca z inwestorem w zakresie promocji projektu inwestycyjnego realizowanego w Żaganiu.
 • współpraca z inwestorem po uruchomieniu projektu – pomoc w zakresie załatwiania spraw na terenie miasta – w zależności od potrzeb inwestora.

 

W PRZYPADKU PRZYŁĄCZENIA ŻSG DO  KOSTRZYŃSKO-SŁUBICKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PRZEWIDZIANO NASTĘPUJĄCE PROFITY:

Przedsiębiorca podejmujący działalność gospodarczą na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej jest uprawniony do korzystania z pomocy regionalnej w postaci zwolnienia podatkowego w podatku dochodowym CIT z dwóch tytułów: poniesionych nakładów inwestycyjnych lub tworzenia nowych miejsc pracy.

Warunki inwestowania na terenie K-S SSE:

 • uzyskanie od K-S SSE S.A. zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej;

Mały przedsiębiorca podejmujący działalność gospodarczą na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej może skorzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego CIT w wysokości 55% poniesionych nakładów inwestycyjnych lub 55% dwuletnich kosztów pracy.

Średni przedsiębiorca podejmujący działalność gospodarczą na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej może skorzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego CIT w wysokości 45% poniesionych nakładów inwestycyjnych lub 45% dwuletnich kosztów pracy.

Duży przedsiębiorca podejmujący działalność gospodarczą na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej może skorzystać natomiast ze zwolnienia z podatku dochodowego CIT w wysokości 35% poniesionych nakładów inwestycyjnych lub 35% dwuletnich kosztów pracy.