FOR INVESTOR

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEMAT ŻAGAŃSKIEJ STREFY PRZEMYSŁOWEJ

LOKALIZACJA

WYBÓR LOKALIZACJI MIEJSCA POD INWESTYCJĘ NIEMOŻE BYĆ DZIŁE PRZYPADKU

Powiat żagański, a tym samym miasto leży wzdłuż drogi A-18 oraz linii kolejowej Berlin- Wrocław. Żagań usytuowany jest praktycznie w centrum przestrzeni południowej województwa lubuskiego na styku województw lubuskiego i dolnśląskiego.

Układ dróg krajowych  i wojewódzkich sprzyja przyciąganiu pracowników z gmin leżących dookoła miasta. Położenie miasta sprzyja inwestorom z uwagi na niewielkie odległości do głównych korytarzy komunikacyjnych w kraju a następnie w europie.

ODLEGŁOŚCI MIĘDZY NAJWAŻNIEJSZYMI MIASTAMI

Zielona Góra – 45 km
Lotnisko Babimost – 85 km
Wrocław -160 km
Berlin – 190 km
Praga – 210 km

Szczecin – 260 km
Warszawa – 500 km
Gdańsk – 500 km
Gdynia – 523 km

ODLEGŁOŚCI DO GRANIC PAŃSTW

Niemicy – 45 km

Czechy – 70 km

STREFA PRZEMYSŁOWA

WIĘCEJ NIŻ GREENFIELD – UZBROJONE DZIAŁKI INWESTYCYJNA NA SPRZEDAŻ  lub DZIERŻAWĘ

W skład ŻSG wchodzą tereny inwestycyjne o powierzchniach 43 ha, 15 ha oraz 5,7 ha. Aktualana ofert obejmuje teren inwestycyjny o powierzchni 15 ha położony w bezpośrednim sąsiedztwie obwodnicy z przeznaczeniem pod zabudowę przemysłową lub magazynową. Tereny inwestycyjne dostępne w ofercie posiadają przyłacza do niezbędnych mediów, dostęp do dróg oraz pozostałem infrastruktury. Przewidziane formy nabycia to wieloletnia dzierżawa, użytkowanie wieczyste lub zakup na własność. ŻSG powiększono ponad to o nowe tereny o powierzchni 50 ha oraz 60 ha.

20 wydzielonych działek

Powierzchnia od 5 do 30 ha

Możliwość zakupu lub dzierżawy

Negocjacja warunków wejścia

INTERAKTYWNA MAPA STREFY

WYBIERZ DOSTĘPNA DZIAŁKĘ I POZNAJ SZCZEGÓŁY

INFRASTRUKTURA

TRANSPORT

Żagańskie tereny inwestycyjne położone  są w bezpośrednim sąsiedztwie obwodnicy miejskiej.  Przeznaczone są pod zabudowę przemysłową lub magazynową, natomiast na ul. Węglowej na usługi, rzemiosło lub budownictwo. W obrębie tych terenów zlokalizowane są następujące sieci dróg i kolei:

Drogi:

 • DK 12
 • DK/A 18 – 8 km
 • DK 27 – 17 km
 • S3/E65 – 40 km
 • A4 /E40 – 45 km

Linie kolejowe:

 • Linia Łódź Kaliska – Zasieki – Forst (14/491) 340.532
 • Linia Wrocław Muchobór – Gubin Płd. (– Guben) (275) 139.527
 • Linia Jelenia Góra – Żagań (283) 104.730
 • Linia Wolsztyn – Żagań (371) 92.211
 • Linia Jankowa Żagańska – Żagań (379) 11.111
 • Linia Żagań – Żagań Stacja Paliw
 • Linia Żagań – Żagań Poltops

ENERGETYKA

W pobliżu Żagańskiej Strefy Przemysłowej przebiega krajowa napowietrzna linie elektorenergetyczna o mocy 220kV. Strefa została dozbrojona w podziemną linie elektorenergeotyczną o mocy 100kV wraz z rozdzielnią wysokiego napięcia.

Do poszczególnych punktów odbioru doprowadzone zostały przyłaćza o mocy 50kV z możliwością zwiększenia macy do 100kV w zależoności od potrzeba odbiorcy.

PALIWA PŁYNNE – GAZ

Obsza ŻSG jest bardzo dobrze skomunikowany

DOSTĘP DO ŹRÓDEŁ WODY

Obsza ŻSG jest bardzo dobrze skomunikowany

TRANSPORT

Obsza ŻSG jest bardzo dobrze skomunikowany

+ DROGI i KOLEJE

TRANSPORT

Żagańskie tereny inwestycyjne położone  są w bezpośrednim sąsiedztwie obwodnicy miejskiej.  Przeznaczone są pod zabudowę przemysłową lub magazynową, natomiast na ul. Węglowej na usługi, rzemiosło lub budownictwo. W obrębie tych terenów zlokalizowane są następujące sieci dróg i kolei:

Drogi:

 • DK 12
 • DK/A 18 – 8 km
 • DK 27 – 17 km
 • S3/E65 – 40 km
 • A4 /E40 – 45 km

Linie kolejowe:

 • Linia Łódź Kaliska – Zasieki – Forst (14/491) 340.532
 • Linia Wrocław Muchobór – Gubin Płd. (– Guben) (275) 139.527
 • Linia Jelenia Góra – Żagań (283) 104.730
 • Linia Wolsztyn – Żagań (371) 92.211
 • Linia Jankowa Żagańska – Żagań (379) 11.111
 • Linia Żagań – Żagań Stacja Paliw
 • Linia Żagań – Żagań Poltops
+ ENERGETYKA

ENERGETYKA

W pobliżu Żagańskiej Strefy Przemysłowej przebiega krajowa napowietrzna linie elektorenergetyczna o mocy 220kV. Strefa została dozbrojona w podziemną linie elektorenergeotyczną o mocy 100kV wraz z rozdzielnią wysokiego napięcia.

Do poszczególnych punktów odbioru doprowadzone zostały przyłaćza o mocy 50kV z możliwością zwiększenia macy do 100kV w zależoności od potrzeba odbiorcy.

+ GAZ

PALIWA PŁYNNE – GAZ

Obsza ŻSG jest bardzo dobrze skomunikowany

+ WODA I OCZYSZCZALNIA

DOSTĘP DO ŹRÓDEŁ WODY

Obsza ŻSG jest bardzo dobrze skomunikowany

+ MIASTO

TRANSPORT

Obsza ŻSG jest bardzo dobrze skomunikowany

ZOSTAŃ INWESTOREM

WYPEŁNIJ FORMULARZ I PRZEŚLIJ NAM SWOJE WYMAGANIAWyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonym w niniejszym formularzu przez administratora danych - zgodnie z treścią ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997r. nr 133, poz. 883). Dane podałem dobrowolnie i zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie wglądu do danych i ich poprawiania