Działka o nr ewid. 2115/7, 2115/6, 2115/3

Działka z przeznaczeniem na budowę zakładu produkcyjnego lub obiektu logistycznego

STATUS DZIAŁKI
DOSTĘPNA

Działka o nr ewid. 2115/7, 2115/6, 2115/3

Teren inwestycyjny o pow. około 53700 m2 położony w południowo-zachodniej części miasta Żagań, w południowej części województwa lubuskiego, w zachodniej Polsce.

Tereny inwestycyjne przy ul. Węglowej to najbardziej wysunięte na południe obszary gospodarcze Żagania zlokalizowane w niedalekiej odległości od autostrady A18/DK18 (8 km).

Obszar z przeznaczeniem pod zabudowę usługową, przemysłową oraz składową.

Przewidziana forma nabycia działki to zakup w formie przetargu nieograniczonego.

SZCZEGÓŁY

Akty prawne:

 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla Kolonia Laski w Żaganiu.
 • Uchwała Rady Miasta Żagań nr LVIII / 70 / 2010 z dnia 29.06.2010r.

Dane Działki:

 • Powierzchnia działki: 53700 m2
 • Położenie: Żagań, ul. Węglowa
 • Posiada dostęp do sieci uzbrojenia
 • Przez teren przebiega napowietrzna linia energetyczna
Rozwiń i zobacz więcej...

Symbol Działki w Miejscowy Planie Zagospodarowania Przestrzennego:

1UPS– Teren o funkcji usługowo – przemysłowo – składowej.

ZL– Tereny o funkcji zieleni izolacyjnej.

Zapisy Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru oznaczonego symbolem 1UPS:

1.Ustala się:

 • Realizację zabudowy przemysłowo składowej oraz usługowej.
 • Dojazd z ulicy Przyjaciół Żołnierza drogą oznaczoną w planie symbolem KD-10.
 • Realizację infrastruktury technicznej i komunikacji wewnętrznej.
 • Realizację pasa zieleni izolacyjnej wysokiej wzdłuż północnej granicy terenu.

2. Dopuszcza się:

 • Powierzchnię zabudowy nie większą niż 50% powierzchni działki
 • Podział terenu na nie więcej niż 4 działki.

3. Zakazuje się:

 • Realizacji inwestycji mogących znacząco pogorszyć środowisko
 • Realizacji stacji bazowych telefonii komórkowej.

 

Zapisy Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru oznaczonego symbolem ZI:

1. Ustala się:

 • szerokość pasów zieleni izolacyjnej nie mniejszą niż 10m,
 • zachowanie istniejącego zdrowego drzewostanu w wyznaczonych pasach zieleni izolacyjnej,
 • nasadzenia brakującego drzewostanu, dostosowanego do istniejącego środowiska i pełniącego ustaloną funkcję,
 • nasadzenia krzewów tworzących regularne żywopłoty o wysokości nie mniejszej niż 2,0m

2. Dopuszcza się:

 • nasadzenia zieleni ozdobnej jako uzupełniającej,
 • realizację małej architektury,
 • realizację infrastruktury technicznej.

DO POBRANIA

Nazwa dokumentuData dodaniaLink
Uchwała Rady Miasta Żagań nr LVIII / 70 / 2010 z dnia 29.06.2010r.28.08.2017Pobierz
Załącznik - Wycinek z MPZP działki o nr ewid. 2115/7,2115/6, 2115/3, 2110/228.08.2017Pobierz