Działka o nr ewid. 2115/7, 2115/6, 2115/3

Działka z przeznaczeniem na budowę zakładu produkcyjnego lub obiektu logistycznego

STATUS DZIAŁKI
DOSTĘPNA

Działka o nr ewid. 2115/7, 2115/6, 2115/3

Teren inwestycyjny o pow. około 53700m2 położony w południowo-zachodnie cześci miasta Żagań, w południowej cześci województwa lubuskiego, w zachodnie Polsce.

Tereny inwestycyjne przy ul. Węglowej to najbardziej wysunięte na południe obszary gospodarcze Żagania zlokalizowane w niedalekiej odległości od autostrady A18/DK18 (8 km).

Obszar z przeznaczeniem  pod zabudowa usługową, przemysłową oraz składową.

Uzbrojony teren posiadać będzie dostęp do projektowanej sieć elektroenergetycznej obsługiwanej przez operatora Enea, sieć wodociągowej obsługiwanej przez ŻWiK oraz dostęp do nowoczesnej sieci telekomunikacyjnej.

Przewidziana forma nabycia działki to zakup w formie otwartego przetargu.

SZCZEGÓŁY

Akty prawne:

 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla Kolonia Laski w Żaganiu.
 • Uchwała Rady Miasta Żagań nr LVIII / 70 / 2010 z dnia 29.06.2010r.
 • Nie przystąpiono do zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla Kolonia Laski w Żaganiu.

Dane Działki:

 • Powierzchnia działki: 53700m2
 • Położenie: ul. Węglowa
 • Uzbrojenie terenu: Tak
Rozwiń i zobacz więcej...

Symbol Działki w Miejscowy Planie Zagospodarowania Przestrzennego:

1UPS– Teren o funkcji usługowo – przemysłowo – składowej.

ZL– Tereny o funkcji zieleni izolacyjnej.

Zapisy Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru oznaczonego symbolem 1UPS:

1.Ustala się:

 • Realizację zabudowy przemysłowo składowej oraz usługowej.
 • Dojazd z ulicy Przyjaciół Żołnierza drogą oznaczoną w planie symbolem KD-10.
 • Realizację infrastruktury technicznej i komunikacji wewnętrznej.
 • Realizację pasa zieleni izolacyjnej wysokiej wzdłuż północnej granicy terenu.

2. Dopuszcza się:

 • Powierzchnię zabudowy nie większą niż 50% powierzchni działki
 • Podział terenu na nie więcej niż 4 działki.

3. Zakazuje się:

 • Realizacji inwestycji mogących znacząco pogorszyć środowisko
 • Realizacji stacji bazowych telefonii komórkowej.

 

Zapisy Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru oznaczonego symbolem ZI:

1. Ustala się:

 • szerokość pasów zieleni izolacyjnej nie mniejszą niż 10m,
 • zachowanie istniejącego zdrowego drzewostanu w wyznaczonych pasach zieleni izolacyjnej,
 • nasadzenia brakującego drzewostanu, dostosowanego do istniejącego środowiska i pełniącego ustaloną funkcję,
 • nasadzenia krzewów tworzących regularne żywopłoty o wysokości nie mniejszej niż 2,0m

2. Dopuszcza się:

 • nasadzenia zieleni ozdobnej jako uzupełniającej,
 • realizację małej architektury,
 • realizację infrastruktury technicznej.

DO POBRANIA

Nazwa dokumentuData dodaniaLink
Uchwała Rady Miasta Żagań nr LVIII / 70 / 2010 z dnia 29.06.2010r..28.08.2017Zobacz
Załącznik - Wycinek z MPZP działki o nr ewid. 2115/7,2115/6, 2115/3, 2110/228.08.2017Pobierz