Działka w centrum Żagania na sprzedaż

Został ogłoszony przetarg nieograniczony na działkę położoną w ścisłym centrum miasta na skrzyżowaniu ul. Ratuszowej oraz Rynku. Nieruchomość ma powierzchnię 491 m2 i nieregularny kształt zbliżony do prostokąta. Cena wywoławcza wynosi 146.000,00 zł. W sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, usługowa oraz budynki użyteczności publicznej. Działka położona jest w obszarze ścisłej ochrony konserwatora zabytków – wszelkie inwestycje muszą być uzgadniane z konserwatorem zabytków. Na nieruchomości znajdują się pozostałości po wyburzonych budynkach usługowych – podmurówki, oraz nieużytkowany budynek usługowy, nietrwale związany z gruntem, którego likwidacja oraz ewentualna realizacja roszczeń właściciela należeć będzie do inwestora. W nieruchomości znajdują się sieci uzbrojenia – ciepłownicza, gazowa oraz elektryczna, których istnienie należy uwzględnić w procesie inwestycyjnym. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, nieruchomość położona jest w obszarze oznaczonym symbolem UP,UK 3 oznaczającym tereny funkcji usług publicznych z dopuszczeniem komercyjnych.

Przetarg odbędzie się 4 listopada 2021 r. o godz. 09.30 w siedzibie Urzędu Miasta Żagań ul. Jana Pawła II 15, pokój nr 4 (sala konferencyjna). Wadium wynosi 14.600,00 zł.

Szczegółowe informacje na temat przetargu znajdują się w zakładce PRZETARGI.