Mlynowka Zagan

Drugi przetarg na „Młynówkę”

Burmistrz Miasta Żagań ogłasza drugi przetarg nieograniczony dotyczący sprzedaży zabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem ewidencyjnym 1287, dla której prowadzona jest księga wieczysta ZG1G/00036190/7, o powierzchni 455 m2, położonej przy ul. Żelaznej 2 w Żaganiu, zabudowanej budynkiem o przeznaczeniu usługowo – mieszkalnym.

 

Data przetargu

04.11.2021 o godz. 9.00

Miejsce

Urząd Miasta Żagań, ul. Jana Pawła II 15, pokój nr 4 (sala konferencyjna)

Księga wieczysta

ZG1G/00036190/7

Cena wywoławcza

480.000,00 zł

Wadium

48.000,00 zł

 

Na sprzedaż wyznaczona została nieruchomość położona w obszarze Zespołu pałacowo – parkowego w Żaganiu wpisanego do rejestru zabytków pod numerem L-116/1-3/A. Na terenie nieruchomości znajduje się budynek dawnego pensjonatu „Młynówka”. Powierzchnia zabudowy budynku wynosi około 234 m2, a powierzchnia użytkowa około 582 m2. Budynek wymaga kapitalnego remontu oraz dostosowania do preferowanej funkcji. Z uwagi na położenie na terenie Zespołu pałacowo – parkowego, wszelkie inwestycje wymagać będą uzgodnienia z konserwatorem zabytków. W sąsiedztwie pensjonatu znajduje się zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, budynki użyteczności publicznej oraz teren parkowy.

Przetarg odbędzie się 4 listopada 2021 r. o godz. 09.00 w siedzibie Urzędu Miasta Żagań ul. Jana Pawła II 15, pokój nr 4 (sala konferencyjna). Wadium w wysokości 48.000,00 zł należy wnosić w kasie Urzędu Miasta Żagań lub na konto Bank Santander O/Żagań 39 10902558-0000000640000101 do 29 października 2021 r. Wadium zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Więcej informacji można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Żagań, pokój nr 1 (parter), telefon (068) 477 1035, lub na stronie BIP Żagań.