Dofinansowania do szkoleń dla MMŚP

18.01.2021 r. został uruchomiony nabór  Formularzy Zgłoszeniowych w ramach projektu „Lubuskie Bony Rozwojowe w subregionie zielonogórskim – edycja II”.

Nabór ten jest  dedykowany WYŁĄCZNIE dla grup priorytetowych, tj. do pracowników o niskich kwalifikacjach i/lub w wieku 50 lat i więcej.  Istnieje możliwość złożenia Formularza Zgłoszeniowego na studia podyplomowe, wówczas ww. ograniczenia nie mają zastosowania.

Projekt jest skierowany jest do Pracodawców i ich pracowników z powiatów:

  • krośnieńskiego,
  • nowosolskiego,
  • świebodzińskiego,
  • wschowskiego,
  • żagańskiego,
  • żarskiego,
  • zielonogórskiego
  • oraz miasta Zielona Góra.

Z dofinansowania mogą skorzystać wyłącznie ci pracownicy, którzy dotychczas nie skorzystali ze wsparcia w ramach I edycji Projektów w subregionie zielonogórskim i gorzowskim, w ramach Działania 6.5 RPO-L2020 w województwie lubuskim.

Maksymalna wysokość dofinansowania dla przedsiębiorstwa wynosić będzie odpowiednio dla:
● mikro przedsiębiorstwo: 20 000,00 PLN,
● małe przedsiębiorstwo: 30 000,00 PLN,
● średnie przedsiębiorstwo: 60 000,00 PLN.

Maksymalna wysokość dofinansowania dla jednego pracownika to 10 000,00 PLN.

Przedsiębiorcy mogą uzyskać dofinansowanie wyłącznie do usług dostępnych w Bazie Usług Rozwojowych na stronie: www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl  w tym:
a) usług szkoleniowych;                 b) usług doradczych;                   c) usług jednorazowych.

Więcej informacji o II edycji projektu znajduje się na stronie:  www.lubuskiebony.pl

Zachęcamy do kontaktu z konsultantami:
INFOLINIA: 68 329 78 54 lub 690 970 426 lub 790 770 425

Liderem projektu jest AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO  S.A.
ul. Sulechowska 1, 65-022 Zielona Góra
tel.: 68 327 05 04, e-mail: konsultant@region.zgora.pl