wideokonferencja

Cykl spotkań online: #idearozwojubiznesu

Ministerstwo Rozwoju i Technologii wraz z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości organizuje cykl spotkań online #idearozwojubiznesu. To cykl informacyjno-edukacyjnych wideokonferencji nt. pakietu rozwiązań przygotowanych przez rząd, wspierających przedsiębiorców w pokonywaniu trudności w prowadzeniu działalności gospodarczej, spowodowanych pandemią. Poniżej prezentujemy harmonogram spotkań:

28 września (wtorek), godz. 12:00: Możesz łatwiej konkurować na zagranicznych rynkach – nowe rozwiązania finansowe dla eksporterów

 • nowy system wsparcia eksportu w KUKE – ubezpieczenia i gwarancje finansowania inwestycji w kraju, zagranicznych przejęć, transakcji sprzedaży dóbr i usług;
 • jak rozmawiać z bankiem o pozyskaniu większego finansowania dla ekspansji zagranicznej i inwestycji nastawionych na eksport;
 • faktoring eksportowy i finansowanie dostawców.

5 października (wtorek), godz. 12:00: GovTech Inno_Lab – rozwój innowacji w JST 

 • prezentacja oferty operatorów programu;
 • podniesienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wdrażania innowacji w współpracy z innowatorami;
 • przygotowanie do zamawiania i wdrażania nowych technologii.

6 października (środa), godz. 11:00: Transformacja cyfrowa w budownictwie. Nowe e-usługi, nowe wyzwania

 • Główny Urząd Nadzoru Budowlanego liderem transformacji cyfrowej budownictwa;
 • Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków drogą do czystego powietrza;
 • rozwój serwisu e-Budownictwo potwierdzeniem zapotrzebowania na cyfryzację procesu inwestycyjno-budowlanego;
 • elektroniczny Dziennik Budowy jako rozwiązanie IT zmieniające sposób realizacji inwestycji, łagodzące napięcia i konflikty pomiędzy uczestnikami procesu budowlanego.

7 października (czwartek), godz. 11:00: System Rejestrów w Turystyce

 • funkcjonalności systemu dla Użytkownika Publicznego;
 • funkcjonalności systemu dla Użytkownika Administracji oraz JST;
 • możliwości rozwoju portalu turystyka.gov.pl;
 • „Polski Bon Turystyczny – status realizacji projektu”;
 • Turystyka krajowa – działania promujące Polskę z naciskiem na przedłużenie sezonu turystycznego.

 

Dotychczas odbyły się spotkania: Rozwijaj swoją firmę cyfrowo, Polski Ład – korzyści dla przedsiębiorców, Aspekty prawne przy próbach wchodzenia na rynki zagraniczne – na co warto zwrócić uwagę, gdzie szukać informacji i pomocy, Rola Głównego Urzędu Miar we wspieraniu polskiej gospodarki.

 

Zapisy wideo z poprzednich konferencji oraz szczegółowe informacje na temat możliwości udziału w kolejnych spotkaniach można uzyskać na stronie PARP.