Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości rozpoczęła nabór wniosków online na pożyczki płynnościowe z Programu Inteligentny Rozwój dla przedsiębiorstw, które mają siedzibę...

Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o...

Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej jest operatorem projektu Lubuskie Bony Wsparcia. Celem OPZL jest udzielenie 95 bonów dla lubuskich firm na łagodzenie skutków...