Fundacja na rzecz Collegium Polonicum ogłosiła konkurs „Biznes Wrażliwy Społecznie” edycja 2021, którego celem jest zaprezentowanie dobrych praktyk firm z...

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z brytyjskim Departamentem Handlu Międzynarodowego, Netherlands Enterprise Agency, Enterprise Ireland oraz Ambasadą Słowenii w...