Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie PARP, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w porozumieniu z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej rozpoczęła...