AKTUALNOŚCI

BĄDŹ NA BIEŻĄCO Z INFORMACJAMI Z ŻSP

Trwa nabór do programu Granty na Eurogranty. Celem konkursu jest sfinansowanie kosztów przygotowania projektu planowanego do realizacji w ramach jednego...

Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości rozpoczęła nabór wniosków online na pożyczki płynnościowe z Programu Inteligentny Rozwój dla przedsiębiorstw, które mają siedzibę...

Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o...