Do 24 listopada trwają konsultacje Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego 2030

24 listopada zakończą się konsultacje projektu Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego 2030. Konsultacje mają na celu pozyskanie uwag i wniosków od Jednostek Samorządu Terytorialnego, szeroko rozumianych partnerów społecznych, gospodarczych, organizacji pozarządowych i społecznych oraz mieszkańców województwa zainteresowanych kierunkiem rozwoju innowacji w regionie. Konsultacje mają charakter otwarty. Uwagi, wnioski i opinie można składać poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie bip.lubuskie.pl:

  • e-mailem – poprzez przesłanie formularza na adres: innowacje@lubuskie.pl albo za pośrednictwem platformy ePuap,

lub

  • pocztą tradycyjną – przesłanie formularza na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, Departament Innowacji i Przedsiębiorczości, ul. Chrobrego 1-3-5, 65-043 Zielona Góra, z dopiskiem „Konsultacje społeczne projektu PRI 2030”.

Projekt Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego 2030 dostępny jest na stronie bip.lubuskie.pl.

19 listopada br. w godzinach 15:00 – 18:00 odbędą się konsultacje online. Aby wziąć udział w wyżej wymienionych spotkaniach konsultacyjnych należy się zarejestrować:REJESTRATOR ON-LINE

W ramach ww. konsultacji rozpatrywane będę wyłącznie te uwagi, wnioski i opinie, które zostaną wcześniej zgłoszone za pomocą formularza.