20 mln złotych z EFS na wsparcie przedsiębiorców

Zarząd Województwa Lubuskiego zdecydował o realokacji środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, dzięki czemu aż 20 mln zł trafi do przedsiębiorców. Zostaną one przeznaczone na dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników, prowadzenia działalności gospodarczej i składek na ubezpieczenia społeczne.

Wnioski składane będą do powiatowych urzędów pracy. Zgodnie z informacją zawartą na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego przewidywane wsparcie będzie obejmować:

  1. Dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 dla przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.
  2. Dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników.
  3. Dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, w przypadku spadku przychodów z działalności statutowej w następstwie wystąpienia COVID-19 dla organizacji pozarządowej lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie lubuskie.pl.