155 ml zł dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

Od 16 października do 30 listopada br. trwa nabór wniosków do konkursu „Promocja marki innowacyjnych MŚP” z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). Środki przeznaczone na dofinansowanie projektów w naborze to 155 mln zł, a wsparcie wynosi do 50% wartości projektu.

Dofinansowanie mogą otrzymać projekty obejmujące działania mające na celu wzmocnienie potencjału eksportowego przedsiębiorców MŚP na rynkach międzynarodowych, w tym realizację strategii ekspansji zagranicznej oraz dopasowania produktów i usług do konkretnych rynków docelowych, klientów i kanałów sprzedaży. Wsparcie ukierunkowane jest na umiędzynarodowienie działalności innowacyjnych przedsiębiorstw w celu zwiększenia ich dostępu do tradycyjnych oraz perspektywicznych rynków. Promocja koncentruje się wokół sektorów gospodarki o najwyższym potencjale eksportowym i innowacyjnym.

O dofinansowanie mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto muszą wpisywać się w jeden ze wskazanych sektorów gospodarki: medyczny i farmaceutyczny, budowy i wykańczania budowli, elektroniki profesjonalnej, mikroelektroniki i fotoniki, zielonych technologii (w tym OZE, GOZ), IT/ICT, przemysłu kreatywnego, kosmetyczny, maszyn i urządzeń, meblarski, motoryzacyjny, pojazdów szynowych, statków specjalistycznych, jachtów i łodzi, wysokich technologii w obszarze bezpieczeństwa i towarów podwójnego zastosowania, lotniczo-kosmiczny, spożywczy.

Dofinansowanie można przeznaczyć na:

  • udział w zagranicznych targach w charakterze wystawcy,
  • wyjazdowe misje gospodarcze w celu odbycia spotkań z potencjalnymi kontrahentami, połączone z udziałem wnioskodawcy w targach w charakterze zwiedzającego lub konferencjach branżowych w czasie trwania misji,
  • kampanie promocyjne związane z udziałem w wydarzeniach targowych, a odbywające się w elektronicznych mediach masowych.

Dokumenty i szczegółowe informacje dotyczące nabory znajdują się na stronie PARP.